دکتر فرشیدی در احکام جداگانه‌ای سرپرست معاونت اداری و مالی، سرپرست معاونت آموزشی و پژوهشی و نیز سرپرست مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه را منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه

دکتر فرشیدی رئیس دانشگاه در احکامی جداگانه آقای دکتر سید محمد شاکوهی را به عنوان سرپرست معاونت اداری مالی و آقای دکتر محمد بهبهانی را به سرپرست معاونت آموزشی و پژوهشی این دانشگاه و نیز با صدور حکمی جداگانه آقای درواخ را به سمت سرپرست مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه منصوب کرد.

✨روابط عمومی دانشگاه صنعتی شهدای هویزه

در بخش : آرشیو اخبار
تاریخ نگارش : سپتامبر 16, 2020