اطلاعیــــه مهــــم

⏪ قابل توجه دانشجویان پذیرفته شده در کلیه مقاطع تحصیلی دانشگاه صنعتی شهدای هویزه

🔰 اطلاعیه نحوه دریافت تاییدیه تحصیلی مقطع فارغ التحصیلی دانشجویان ورودی جدید

⏪ پیرو نامه شماره ۱۶۲۱۲۳/۶۴/۶ مورخ ۴/۸/۹۹ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، با توجه به شیوع بیماری کرونا استعلام گواهی های تحصیلی فارغ التحصیلان دیپلم و آموزش عالی از طریق سامانه های ذیل می پذیرد.

◀️ لذا خواهشمند است پذیرفته شدگان از مراجعه به دفاتر پیشخوان خودداری نموده و فقط از طریق سامانه های زیر نسبت به دریافت کد رهگیری و درج این کد در ثبت نام الکترونیکی اقدام نمایند.

⏪ الف: سرویس استعلام گواهی تحصیلی آموزش عالی http://estelam.msrt.ir

◀️ ب: سرویس استعلام دیپلم https://emt.medu.ir

در بخش : اطلاعیه ها
تاریخ نگارش : نوامبر 4, 2020