برنامه زمان بندی کنفرانس ملی صنعت برق و الکترونیک که در ۶ آذر ۱۳۹۹ بصورت مجازی برگزار خواهد شد، را می توانید از اینجا دانلود کنید.

لینک شرکت در کنفرانس در سایت eeiconf.ir قرار دارد.

در بخش : آرشیو اخبار
تاریخ نگارش : نوامبر 25, 2020