📚 انتخاب واحد برای افرادی که ثبت نام خود را تکمیل کرده اند در تاریخهای ۱۰-۱۱ مهرماه توسط دانشگاه انجام خواهد شد.

🟠 شروع کلاسها چند روز پس از آن در سامانه LMS دانشگاه خواهد بود. تاریخ دقیق شروع کلاسها در آدرس زیر اطلاع رسانی میشود:
🔗https://b2n.ir/k09594

👈حتما سایت را روزانه چک نمایید.
❌ تا زمانی که شروع کلاسها اعلام نشده امکان ورود به سامانه LMS را ندارید

در بخش : آرشیو اخبار
تاریخ نگارش : سپتامبر 30, 2021