erf3
پیام مدیر گروه مهندسی برق دانشگاه

در آغاز فرصت را مغتنم شمرده و گرمترین درودها و بهترین آرزوها را برای استادان ارجمند، کارمندان دلسوز و دانشجویان عزیز می نمایم.  فعالیت این دانشکده با گرایش الکترونیک  در مقطع کارشناسی شروع شد و هم اکنون در دو گرایش الکترونیک و قدرت خدمات آموزشی و پژوهشی خود را ارائه می دهد. هم اکنون در حدود ۲۰۰ دانشجو در گروه برق دانشگاه صنعتی شهدای هویزه مشغول به تحصیل می باشند. این گروه شامل ۱۴ ازمایشگاه مختلف در گرایشهایی الکترونیک، قدرت و کنترل صنعتی میباشد که دانشجویان فعالیتهای آموزشی و پژوهشی و پروژه های مرتبط را در این ازمایشگاهها به انجام می رسانند. ارتباط تنگاتنگ با فارغ التحصیلان توانمند و فراهم نمودن بستر بهره مندی از تجربیات آنان از وی‍‍‍ژگیهای این دانشکده میباشد.

حضور اساتید متخصص و کارمندان دلسوز در این دانشکده فرصت منحصر به فردی در اختیار تک تک دانشجویان قرار می دهد تا در محیط علمی فراهم شده، با استعانت از پروردگار علیم بتوانند در طول تحصیل خود اوقاتی پر بار و آینده ای روشن را رقم زنند.

مدیر گروه مهندسی برق

دکتر ناصر عرفانی مجد