گزارش جشنواره ورزشی پاییز ۹۷ 

۱٫برگزاری جلسات مستمر با انجمن ورزشی و دانشجویان ورزشکار جهت برنامه ریزی جشنواره

1

۲٫ مسابقات فوتسال چمن مصنوعی

2

۳٫ برگزاری مسابقات تنیس روی میز

3

۴٫ برگزاری مسابقات دارت

4

۵٫ برگزاری مسابقات شطرنج

5

۶٫ برگزاری مسابقات دو و میدانی

6

۷٫ برگزاری مسابقات طناب کشی

7

۸٫ برگزاری مسابقات تیراندازی

8

۹٫ برگزاری مسابقات فوتبال دستی

۱۰٫ برگزاری مسابقات بدن سازی و پرورش اندام

۱۱٫ برگزاری مراسم اختتامیه جشنواره و اهداء جوایز ورزشکاران برتر همزمان با روز دانشجو