—————————————

کارشناس مربوطه: آقای حسین صمدی

Email: h.samadi67@yahoo.com
—————————————
شرح وظایف دفتر هدایت استعدادهای درخشان:
  • اقدام و پیگیری اجرای بخشنامه ها و آیین نامه های مربوط به دفتر استعدادهای درخشان
  • شناسایی دانشجویانی که در رشته های مختلف علمی می توانند از آیین نامه ها و دستورالعملهای مربوط به استعدادهای درخشان استفاده کنند.
  • مدیریت و انجام کلیه فرایندهای اجرایی مربوط به متقاضیان پذیرش بدون آزمون براساس مفاد آیین نامه­ های وزارت و مصوبات مربوطه (از زمان شروع فراخوان تا اتمام ثبت نام قطعی متقاضیان پذیرش شده)
  • مدیریت و انجام کلیه فرایندهای اجرایی مربوط به متقاضیان تحصیل همزمان در دو رشته
  • صدور گواهی و تأیید رتبه دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه برای دستگاهها و ارگانهای مربوطه
  • ارائه خدمات مشاوره و اطلاع رسانی به دانشجویان استعدادهای درخشان
  • سایر موارد مربوط به هدایت و حمایت از استعدادهای درخشان از جمله اعلام اسامی دانشجویان واجد شرایط تخفیف شهریه در پایان هر نیمسال تحصیلی
آیین نامه ها و شیوه نامه های
فراخوان استعداد درخشان_ارشد ۹۹  دانلود
فرم استعداد درخشان_ارشد ۹۹  دانلود
اصلاحیه آیین نامه پذیرش بدون  آزمون استعدادهای درخشان دوره دکتری سال ۹۵-۹۴ و بعد آن  دانلود
اصلاحیه آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دوره کارشناسی ارشد سال ۹۵-۹۴ و بعد آن دانلود
آیین تسهیلات آموزشی ویژه دانشجویان ممتاز  دانلود
آیین نامه امکان گذراندن درسهای اضافی برای دانشجویان دارای استعدهای درخشان در دوره کارشناسی ارشد  دانلود
آیین نامه بهره مندیِ دانشجویان دارای استعداد درخشان از کلاسهای اموزش عالی آزاد  دانلود
آیین نامه تسهیلات پژوهشی ویژه دانشجویان ممتاز  دانلود
آیین نامه ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره های تحصیلی بالاتر  دانلود
آیین نامه اعطای جایزه های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر  دانلود
آیین نامه اعطای کمک هزینه و بورس تحصیلی به دانشجویان استعدادهای درخشان در دانشگاه ها  دانلود
آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دوره کارشناسی ارشد سال ۹۵-۹۴ و بعد آن  دانلود
آیین نامه تحصیل همزمان دانشجویان دارای استعدادهای درخشان در دو رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی  دانلود
آیین نامه شناسایی و پشتیبانی از اختراع های برگزیده  دانلود
آیین نامۀ شناسایی و پشتیبانی از دانش آموختگان برتر دانشگاهی  دانلود
بخشنامه اجرایی ماده ۹ آیین نامه ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی  دانلود
دستورالعمل چگونگی شناسایی ومعرفی نخبگان وظیفه  دانلود
شیوه نامه اجرایی مربوط به آیین نامه ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره های تحصیلی بالاتر  دانلود
شیوه نامه اعطای جایزه های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر  دانلود
شیوه نامۀ بهره مندی دانش آموختگان برترِ فنّاور از تسهیلات خدمت نظام وظیفۀ تخصصی  دانلود
طرح تشکیل دفتر استعدادهای درخشان در دانشگاه ها  دانلود
نکات مربوط به آیین-نامه تحصیل همزمان دانشجویان در دو رشته تحصیلی  دانلود