به نام خدا

با توجه به شرایط به وجود آمده به علت وجود بیماری کرونا، دانشگاه به منظور حفظ سلامت دانشجویان و عدم مراجعه حضوری به دانشگاه راه کارهای زیر را در نظر گرفته است. لطفا دانشجویان امور آموزشی خود را به صورت غیر حضوری از طریق مراحل طراحی شده پیگیری بفرمایند.

با تشکر معانت آموزشی

۱٫ مراحل حذف و اضافه دروس

۲٫ مراحل بررسی درخواست های حذف ترم

۳٫ مراحل تصمیم گیری در مورد پروپوزال های دانجشویان ارشد

۴٫ مراحل تصمیم گیری در مورد نحوه ارائه دروس معرفی به استاد

۵٫ روش درخواست دانشجویان برای گواهی اشتغال به تحصیل

۶٫ درخواست های سامانه ای دانشجویان

۷٫ نحوه درخواست گواهی موقت و دانشنامه