جداکننده سطر ها از هم

دانشجویان عزیز می توانند کلیه ی سوالات خود در خصوص موارد آموزشی از جمله مهمان تکدرس، حذف و اضافه، حذف اضطراری، معرفی به استاد و …. را از طریق آقای ساری و تماس با ایشان مطرح نمایند. ضمنا کلیه ی فرم های مورد نیاز برای امور آموزشی در بخش فرم های زیر مجموعه ی مدیریت آموزش ارائه شده است.

  • تهیه و تنظیم دستورالعمل و شیوه نامه های اجرایی آموزشی مطابق مقررات و آیین نامه های آموزشی وزارت علوم.
  • ایجاد هماهنگی لازم در امور اجرایی بین آموزش و گروه های آموزشی.
  • بررسی کلیه درخواست های ارجاعی جهت طرح در شورای آموزشی بر اساس قوانین و آیین نامه های مصوب.
  • ابلاغ بخشنامه ها و آیین نامه های آموزشی و مصوبات شورای آموزشی به کارشناسان آموزش.
  • پیگیری اجرای فرایندهای آموزشی در سامانه ناد.
  • تأیید(قفل) نهایی نمرات دروس ( پروژه، کارآموزی، ،پایان نامه، سمینار و …).
  • بررسی صورت جلسات امتحانی دارای غیبت و تهیه لیست جهت ارسال به سامانه جهت ثبت در سیستم و بایگانی.
  • بررسی و ارجاع موارد دارای تخلف امتحانی به کمیته انضباطی دانشگاه.
  • تهیه و تنظیم آمارهای آموزشی مورد نیاز حوزه آموزش.