• دانشجویان می توانند از طریق ایمیلهای زیر با مدیران دانشگاه در تماس باشند:

۱-  معاونت آموزشی و پژوهشی

mohammadbehbahani89@yahoo.com
۲-  مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی

amozesh.shhut@gmail.com

۳-  مدیر گروه مکانیک

saadeghian@gmail.com

۴-  مدیر گروه برق

nasser.erfanimajd@gmail.com


۵-  مدیر امور دانشجویی

Hassan.darvakh64@gmail.com

۶- مدیر امور فناوری اطلاعات و خدمات رایانه ای

nataj.solhdar@gmail.com