IMG_0651

دانشکده های مهندسی مکانیک و مهندسی برق اولین دانشکده های دانشگاه صنعتی شهدای هویزه هستند که در مهر ماه سال ۱۳۸۷ اقدام به پذیرش دانشجو نمودند. هم اکنون در دانشکده مهندسی برق، ۱۵۰ دانشجو در دوره کارشناسی مشغول به تحصیل می باشند و در آینده ای نزدیک دوره کارشناسی ارشد مکاترونیک نیز در این دانشکده راه اندازی خواهد شد. در دانشکده مهندسی مکانیک نیز  ۱۵۰ دانشجو در دوره کارشناسی مشغول به تحصیل بوده و به زودی دوره کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی در این دانشکده دایر خواهد شد. همچنین، مطابق با برنامه پنج ساله توسعه دانشگاه، دانشکده مهندسی پزشکی با تکمیل کادر هیئت علمی در گرایش‌های بیومکانیک و بیوالکتریک راه اندازی خواهد شد و دانشکده مهندسی انرژی نیز با جذب هیئت علمی موردنیاز در گام نخست در گرایش سیستم های انرژی اقدام به پذیرش دانشجو خواهد نمود. دانشکده های مهندسی شیمی، مهندس عمران، مهندسی صنایع، مهندسی نفت و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات نیز از جمله دانشکده هایی هستند که مطابق با برنامه پنج ساله توسعه دانشگاه پس از جذب اعضای هیات علمی موردنیاز ایجاد خواهند شد.