سوابق تحصیلی
دکترای: مهندسی مکانیک- ساخت و تولید از دانشگاه تهران، اسفند ۱۳۹۳
کارشناسی ارشد: مهندسی مکانیک- ساخت و تولید از دانشگاه تربیت مدرس، بهمن ۱۳۸۵
کارشناسی: مهندسی مکانیک- طراحی جامدات از دانشگاه تبریز، بهمن ۱۳۸۰
زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه
طراحی و ساخت تجهیزات و تاسیسات مکانیکی

بهینه‏سازی آماری فرایندهای ساخت و تولید

جوشکاری همزنی اصطکاکی پلاستیکهای و محصولات پلیمری

ریولوژی مواد پلیمری پرشده

مواد و انرژی‏های نوین

مکانیک شکست و  تحلیل تنش تجربی

مقالات چاپ شده در نشریات معتبر علمی- پژوهشی بین المللی و ISI
 1. Sadeghian, M.K. Besharati Givi, “Experimental optimization of the mechanical properties of friction stir welded Acrylonitrile Butadiene Styrene sheets”, Journal of Materials & Design 67, 145-153.
 2. Hoseinlaghab, S. S. Mirjavadi, N. Sadeghian, I. Jalili, M. K. Besharati Givi, M. Azarbarmas, Influences of Welding Parameters on the Quality and Creep Properties of Friction Stir Welded Polyethylene Plates”, Journal of Materials and design 67, 369-378.
 3. N. Sadeghian, M. Golzar, “PVT Measurement System for Wood Plastic Composite Melt in an Extrusion Process”, Journal of Reinforced Plastics and Composites (JRPC), May 2008; vol. 27: pp. 739-750.
مقالات چاپ شده در نشریات معتبر داخلی
۱٫

۲٫

همایش های بین المللی
 1. Sadeghian, M. Golzar, “Measurement of PVT properties of Wood-Plastic Composites”, ۱۶th International Conference on Composite Materials (ICCM 16), July 2007, Kyoto, Japan.
 2.  M. Golzar, N. Sadeghian, “On-line Measurement of PVT Properties of Wood-Plastic Composites”, ۱۵th Annual (International) Conference of Mechanical Engineering-ISME2007, May 2007, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran.
 3. N. Sadeghian, M. Shameli, “Feasibility study of phase to phase composite spacers in compact transmission lines”, ۱۳th National and 7th International Mechanical Engineering conference (ISME 2005), May 2005, Isfahan, Iran.
 4. N. Sadeghian, N. Javani, “Design of phase to phase composite spacer in compact transmission lines”, ۲nd International Mechanical Engineering Conference & Exhibition (IMECE 2004), Dec. 2004, Kuwait, Kuwait.
همایش های ملی و منطقه ای
 1. ناصر صادقیان، صادق حسین لقب،”بررسی تاثیر پروفیل هندسی پین ابزار بر استحکام جوش همزنی اصطکاکی ورق‌های پلیمر آمورف ABS”، سیزدهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران، آبان ۱۳۹۵، دانشگاه هرمزگان.
 2. مجتبی رضایی، ناصر صادقیان، ” بررسی خواص مکانیکی و ساختاری در اتصال جوشکاری همزنی اصطکاکی پلی‏اتیلن- پلی‏پروپیلن”، اولین کنفرانس مهندسی مکانیک کاربردی، آبان ۱۳۹۵، دانشگاه شهرکرد.
 3. حسین نجفی گنجگاه، محمدکاظم بشارتی، ناصر صادقیان، مطالعه و بررسی خواص مکانیکی و سختی جوشکاری همزنی اصطکاکی»، یازدهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران، ۲۷-۲۹ مهرماه ۱۳۸۹، دانشگاه تبریز.
 4. Sadeghiana, M. Mousavi Mashhadi, “Numerical and experimental evaluation of bending test of friction stir welded of brass alloy”, ۱۰th Iranian Conference on Manufacturing Engineering (ICME 2010), March 1st – 3rd 2010, Babol Noshirvani University of Technology-Iran.
 5. Saeedy, M. Besharati Givi, N. Sadeghian, “Design and Evaluation of Feasibility Study of Friction Stir Welding of Thermoplastic Polypropylene Sheets”, ۱۰th Iranian Conference on Manufacturing Engineering (ICME 2010), March 1st – 3rd 2010, Babol Noshirvani University of Technology-Iran.
 6. محمدکاظم بشارتی گیوی، ناصر صادقیان، مرتضی حاجی کرم، «جوشکاری همزنی اصطکاکی آلیاژ برنج و بررسی اثر پارامترهای فرایند بر روی خواص مکانیکی و سطحی» دهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران (ICME 2010)، ۱۰-۱۲ اسفند ماه ۱۳۸۸، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل.
 7. ناصر صادقیان، محمد گلزار، احمد فیضی دیزجی، « بررسی معادله حالت و ارائه پارامترهای معادله حالت کامپوزیتهای چوب-پلاستیک با درصد پایین»، دهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران (ICME 2010)، ۱۰-۱۲ اسفند ماه ۱۳۸۸، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل.
 8. N. Sadeghian, N. Javani, “Design & economical assessment of phase to phase composite spacers in compact transmission lines”۱۹th International Power System Conference (PSC 2004), Nov. 2004, Tehran, Iran.
تالیف و ترجمه کتاب
۱٫

۲٫

طرح های تحقیقاتی در دست اجرا
۱- استحصال آب باران و آب چگالیده کولرهای گازی و بازچرخانی آنها برای استفاده (مدیریت سبز منابع و مصارف)، دانشگاه صنعتی شهدای هویزه.
طرح های تحقیقاتی خاتمه یافته
۱- تدوین برش برنامه ششم توسعه آموزش عالی کشور در مقطع دانشگاه صنعتی شهدای هویزه، مرداد ۱۳۹۵، دانشگاه صنعتی شهدای هویزه (خوزستان، دشت آزادگان).

۲- تهیه و تدوین برنامه راهبردی کلان دانشگاه صنعتی شهدای هویزه، دانشگاه صنعتی شهدای هویزه، ادریبهشت ۱۳۹۵، دانشگاه صنعتی شهدای هویزه (خوزستان، دشت آزادگان).

۳- بررسی امکان‏سنجی استفاده از روش جوشکاری همزنی اصطکاکی (FSW) برای اتصال‏دهی مواد پلیمری ترموپلاستیک، اسفند ۸۹، سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری (تهران).

۴- طراحی و ساخت سیستم اندازه‏گیری خواص فشار-حجم-دما (PVT) مواد مرکب پلیمری مذاب، بهمن ۸۵، دانشگاه تربیت مدرس (معاونت پژوهشی دانشگاه)، تهران.

راهنمایی و مشاوره پروژه های کارشناسی، پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری
۱- مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد، دو مورد در دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران.

۲- راهنمایی پروژه کارشناسی دانشجویی، ۲۰ مورد در دانشگاه غیر انتفاعی کار، ۱۵ مورد در دانشگاه صنعتی شهدای هویزه.

فعالیتهای اجرایی
۱- سرپرستی گروه آموزشی مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شهدای هویزه، تیر ۹۴ تا اکنون.

۲- عضو شورای پژوهشی دانشگاه، دانشگاه صنعتی شهدای هویزه، آبان ۹۶ تا اکنون.

۳- عضو شورای آموزشی دانشگاه، دانشگاه صنعتی شهدای هویزه، آبان ۹۶ تا اکنون.

۴- عضو شورای فرهنگی دانشگاه، دانشگاه صنعتی شهدای هویزه، تیر ۹۶ تا اکنون.

۵- سرپرست معاونت اداری و مالی دانشگاه، دانشگاه صنعتی شهدای هویزه، فروردین ۹۵ تا بهمن ۹۵٫

۶- طراح ارشد و مسئول توسعه و تکوین محصولات، شرکت دانش فرآوران تجهیز آراسته (تهران)، مرداد ۹۳ تا اسفند ۹۳٫

۷- طراح مکانیک و رییس کنترل کیفیت، شرکت آپادانا پترو فرایند (تهران)، اردیبهشت ۸۵ تا دی ۹۱٫

۸- تکنولوژیست مونتاژ و تست موتور، شرکت موتورسازان تراکتورسازی (تبریز)، مهر ۸۳ تا آذر ۸۴٫

۹- مستندسازی و مسئول مدلسازی مکانیکی، پژوهشکده رانشگرهای فضایی (تبریز)، اردیبهشت ۸۰ تا شهریور ۸۳٫

جوایز و افتخارات
۱- اخذ بورس تحصیلی دوره دکتری در دانشگاه تهران از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مهر ۸۷٫

۲- طراحی و ساخت سامانه آزمایشگاهی اندازه‏گیری حجم سنجی (دیلاتومتری) مواد پلیمری مذاب پرشده (TRL 6)، نمایشگاه پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، آذر ۹۶٫

۳- لوح تقدیر مسابقات سراسری چهل حدیث و اخذ رتبه «خیر الحافظین» در مقطع کشوری (رده دانش‏آموزی).

۴- لوح تقدیر مسابقات نهج‌البلاغه در مقطع استانی (دانش‏آموزی) و سطح دانشگاهی (دانشجویی)

صفحه انگلیسی